Dette er barnehagen vår

Hva koster en plass?

Pris per måned

Grunnpris

3000

Matpenger

450

Makspris

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2023. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.


Nye priser fra 1. august 2024

Fra 1. august 2024 vil maksprisen på barnehager gå ned til 2000 kr i måneden og 1500 kr i enkelte kommuner

Se oversikt over hvilke kommuner her


Søskenmoderasjon

Oppdatert informasjon om søskenmoderasjon finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Les om makspris og søskenmoderasjon

Bli bedre kjent med oss

Klar til å søke?