Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs
Barn leser en bok
Barn leker i sandkassa
To barn klemmer

Kort fortalt

Kidsa Nyhavn er en barnehage i Bergen kommune, med 14 ansatte og 42 plasser fordelt på 4 avdelinger.


Lille bukkene bruse

0-2 år

Mellom bukken bruse

2-3 år

Store bukkene bruse

3-6 år

Hvorfor velge Kidsa Nyhavn?

Hos oss står fysisk aktivitet, uteliv, språk og helserike vaner i fokus. Vi som jobber her har fokus på lek og lekens egenverdi, og er aktive deltakere og organiserer og legger til rette for lek og vennskap. Vi ser hvert barn, og støtter og veileder der det er naturlig.

Vi er mye ute i naturen, og vi knytter ofte fagområdene opp mot uteliv. Matematikk, fysikk, naturvitenskap begynner med å leke med naturelementer som å lage vannrenner, fylle og tømme bøtter med vann og sand, klatre, prøve og mestre.

Språkutviklingen skjer gjennom å lese gode barnebøker med et språk som barna lytter til og bilder som gjør at barna vil se i dem. Vi vektlegger samtale med barna og motiverer barna til å bruke språket aktivt både til å fortelle, spørre og være nysgjerrig.  

Noe av det vi liker best

  • Fysisk aktivitet, uteliv, språk og helserike vaner i fokus.
  • Sentrumsnær barnehage med nærhet til flotte naturområder, som Gamle Bergen, Munkebotn og Stoltzen.
  • Svømmeopplæring i basseng for skolestarterne.
  • Egen kjøkkenhage hvor barna lærer om bærekraftig matproduksjon ved å delta i hele prosessen fra jord til bord.
  • Erfarne og kompetente medarbeidere, både fagarbeidere og pedagoger, som veileder barna gjennom mange kreative utfordringer

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming